Neuvontavideot:
- Johdanto
- Rahoituslaskelman laatiminen
- Kannattavuuslaskelman laatiminen
- Myyntilaskelman laatiminen ja 3-vuoden ennuste.

Palvelun kehityksestä vastaa
www.startupcommons.fi

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:
support@liiketoimintasuunnitelma.com


--------------------------------------------

Miksi suunnitella?

Menestyksellisen liiketoiminnan aloittaminen ilman hyviä suunnitelmia onnistuu yhtä hyvin
kuin talonrakennus vastaavalla toimintatavalla! Yksi hyvä tapa ajatella liiketoimintasuunnitelman laatimista
on se, että kuvittelee tekevänsä suunnitelmaa jollekin toiselle, jonka olisi suunnitelman pohjalta osattava
pyörittää liiketoimintaa tuloksellisesti.

Liiketoimintasuunnitelmaa voi pitää tulevan yrityksen "käsikirjana". Sen avulla saat myös Uusyrityskeskusten
palveluista eniten irti. Ainoastaan kunnollisen suunnitelman avulla yritysneuvojat voivat arvioida liikeideasi
johdonmukaisuutta, kannattavuutta ja realistisuutta.

"Liiketoimintasuunnitelma on sinua ja sinun menestystäsi varten"

Yhtä lailla kuin on tärkeää huomioida yritystoiminnassaan asioita, joita haluaa toteuttaa, on tärkeää listata
ja rajata asioita, joita ei aio toteuttaa. Esimerkkinä tästä on tuotteen markkinointi väärälle asiakaskohderyhmälle
tai tarjoaminen huonosti maksavalle ja epäluotettavalle asiakkaalle.

Kannattavuus tarkoittaa myös sitä, ettei aina kannata myydä liian suurelle asiakkaalle. Omat resurssit eivät
saisi kulua pelkkään myyntiprosessiin, ja tilauksen tulisi olla sen kokoinen, että se pystytään toimittamaan.
Sama koskee myös liian pieniä asiakkaita. Vaikka tuotteesta saisi hyvän katteen, pieni asiakas ei pysty
ostamaan riittävän paljon, jotta kokonaisuus olisi kannattava.

Käytä liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi apuna esimerkkirakennetta.

Hyödyntäminen jatkossa

Liiketoimintasuunnitelmaa tulisi terävöittää ja päivittää vähintään puolen vuoden välein.
Näin yrittäjällä säilyy kirkkaana käsitys toiminnan ydinalueista.

Liiketoiminnassa tapahtuu väistämättä muutoksia vuosien varrella.
Selkeän suunnitelman avulla yrittäjä pystyy paremmin vastaamaan markkinoinnin muuttuviin tarpeisiin.

SUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Aluksi on tärkeintä hankkia laajasti tietoa asioista, joita olet liikeideassasi ja suunnitelmissasi miettynyt.

Näin saat purettua ja listattua otsikoiden alle aluksi vaikka ranskalaisin viivoin kaikki ajatuksesi
ja ideasi annettuja kysymyksiä apuna käyttäen. Älä keskity alussa sanamuotoihin tai oikeinkirjoitukseen.

Tämän jälkeen täydennä ja muokkaa teksti kerronnalliseen muotoon siten, että sisältö on
kuvaavaa ilman apukysymyksiä.

Keskity vasta lopuksi dokumentin sisällön sanamuotojen, lauserakenteiden, kirjoitusvirheiden
ja vastaavien korjailuun. Älä edes yritä kirjoittaa täydellistä tekstiä alusta lähtien, vaan tee se vasta lopuksi.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman avulla on tarkoitus suunnitella ja osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja
ennen toiminnan käynnistämistä.

Yksinkertaisimmillaan laskelman rahantarveosassa kuvataan, mitä pitää olla hankittuna tai hankkia,
jotta toiminta pystytään aloittamaan järkevästi. Rahantarveosiossa on siis kuvattuna myös alkuajanjakso,
jolloin myyntituloja ei välttämättä ole vielä riittävästi, mutta kuluja on kuitenkin, kuten puhelinlaskut,
oma tulotarve, palkat, vuokrat ja niin edelleen.

Rahoituslaskelman kohdassa "rahan lähteet" luetellaan, mistä tarvittava rahoitus muodostuu. Tästä laskelmasta
selviää esimerkiksi pankille se, paljonko lainaa ollaan hakemassa ja mitä lainasummalla on tarkoitus hankkia
ja mitä muuta rahoitusta on.

Laskelmasta selviävät myös yrittäjän omat rahalliset panostukset sekä olemassa olevien laitteiden
ja työkalujen osuus (niin kutsuttu apporttiomaisuus). Laskelman avulla toiminnan aloittamiseen liittyviä
taloudellisia riskejä ja tarpeita voidaan tasapainottaa, suunnitella ja arvioida euroina.

"Laskelmien avulla luot käsityksen suunnitelmiesi kustannuksista ja saat
näkemyksen vähimmäislaskutustavoitteistasi"

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelma auttaa hahmottamaan, millainen myyntitavoite yritykselle tulisi asettaa.
Tätä laskelmaa voi verrata erilliseen myyntibudjettiin, jossa arvioidaan sitä, kuinka paljon myyntiä
tuotteilla pitää saada suunnitellusta asiakaskunnasta. Kannattavuuslaskelma ei siis vielä ota kantaa
myynnin ennustamiseen ja sen tarpeeseen, ja tästä johtuen sen tekeminen ei ole vaikeaa.

Kannattavuuslaskelmaa tehtäessä tarkastellaan kuluja, joita toiminta synnyttää myynnistä riippumatta.
Nämä tulotarpeet ja kulut listataan rivi riviltä ja lasketaan yhteen. Seuraavaksi määritellään toimintaan
käytettävissä oleva aika, kuten myymälässä aukioloaikojen mukaan ja muuten esimerkiksi työtunnit
viikossa, kuukaudessa ja niin edelleen.

Lopputuloksena laskelma osoittaa kuinka paljon myyntiä määrätyllä ajalla ja hinnalla täytyy vähintään olla,
jotta toiminta olisi kannattavaa ja jotta se tuottaisi riittävästi tuloa yrittäjän tarpeisiin. Tätä tulosta voi sitten
verrata myyntiennusteeseen tai tuntumaan siitä, kuinka paljon myyntiä on mahdollista saada.